This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Liikunta luokilla 3-6

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kimmo kommentoi:
Opetuksen tavoitteet; toimii... lisäksi voisi vielä miettiä:
- myönteiset liikuntakokemukset (mukavaa liikkua), omien liikuntamuotojen löytäminen, liikkumaan kasvaminen
- liikkumisen tärkeys hyvinvoinnin kannalta
- paikallisiin liikuntamahdollisuuksiin tutustuminen
- rohkeus liikkua ja suorittaa; omien (huonompienkin) suoritusten hyväksyminen, kun on tehnyt parhaansa
Oppiaineen arviointikriteerit; toimii... sosiaalinen toimintakyky tärkeä osa arviointia
anonymous   (12.05.2014 16:17)
  Reply

Petrin kommentit:
- Opetus on yhdenvertaista, turvallista sekä vuodenaikoihin ja paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa.
- motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa
- perusuimataito (resurssointi), on myös arviointikriteereissä
- puhtaudesta huolehtiminen (vaihtovaatteet ja suihku)
- reilu peli
- tasapaino, liikkumis- ja käsittelytaidot: ilmaisu-, jää-, lumi-, luonto-, musiikki- ja perusliikunta sekä palloilut ja voimistelut
- fyysisiä ominaisuuksia (nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa).
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä
luontoliikunta ja palloilu. Tavoite on harjoitella ja harjoittaa niin, että jokainen oppilas koskee esim. palloon mahd. paljon tunnin aikana eli ei pelkästään pelata yhdellä pallolla
Petri_Haa   (24.04.2014 20:52)
  Reply