This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Historia luokilla 4-6

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kimmo kommentoi:
Hyvä, että "syy - seuraus"; tapahtumien ja niihin johtaneiden taustojen ymmärtäminen, on kirjattuna omaksi tavoitteekseen.
Yhden saman oppikirjan käyttäminen tunneilla saattaa rajoittaa opetuksen tavoitteisiin pääsemistä.
anonymous   (12.05.2014 16:34)
  Reply

-Kaipaan täsmennystä oppisisältöihin. Esim. Egyptiä ei mainita erikseen lainkaan
- "S3Keskiaika: Perehdytään sen aikaiseen mailmankuvaan sekä idä ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin sekä niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille." Idän kultuureita ei tähän mennessä ole käsitelty juuri lainkaan. Tulevatko ne siis lisänä oppisisältöihin?
- Arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi ovat todella hankalia ja subjektiivisia arviointikohteita. Niistä on hankala saada kiinni ja hyvin hankala arvioida. Vaativat syvällistä paneutumista asioihin.
- Myös selkeitä tiedollisia tavoitteita esim. Rooman historian
-Alakoulussa enemmän painotusta oppisisältöihin ja tarinoihin.
-"Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan muodostamisen perustana" ?? Mielestäni sen tulisi omalta osaltaan vaikuttaa arviointiin.
-Paikallishistoria?
-Alakoulussa kannatan oppikirjaa josta löytyy asia kootusti. Muitakin lähteitä käytetään, mutta pelkästää niiden varassa kokonaisuus ei vältämättä hahmotu tuonikäiselle hallittavassa muodossa
anonymous   (08.05.2014 11:44)
  Reply

Petrin kommentit
- Jes ei liikaa oppisisältöjä
- taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
- esi, antiikki (Kreikka, Rooma ja rautakausi), keskiaika, uuden ajan murros, Suomi osana Ruotsia
- Paikallishistoria puuttuu tulisi kirjata
- kronologinen aikakäsite tärkeä
- tarvitaanko oppikirjaa ollenkaan, sillä se tulee sitomaan työskentelyä paljon
Petri_Haa   (24.04.2014 20:43)
  Reply