This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Aikataulu

Aikataulu OPS:n työstämiseen elää kaiken aikaa. Raamitus näyttää tältä:

KEVÄT 2014; arvot, toimintakulttuuri, perusteiden kommentointi
SYKSY 2014; VESO la 15.11. mm oppimiskäsitys, pedagogiikka, arviointi
                     
KEVÄT 2015; tuntijaosta päättäminen, yleisen osuuden lukujen kommentointi seudullisesti jatkuu, oppiainesisältöjen jako vuosiluokille ja laaja-alaisen osaamisen taidot oppiaineittain paikallisessa ja seudullisessa käsittelyssä
SYKSY 2015; paikallisen OPS:n laadinta
KEVÄT 2016; OPS:n hyväksyntä lautakunnassa
SYKSY 2016 UUSI OPS KÄYTÖSSÄ 1.8.2016, 7. luokasta lähtien porrastetusti: 7.lk s-2017, 8.lk s-2018 ja koko peruskoulu s-2019 alkaen.
 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username