This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Yhteiskuntaoppi luokilla 4-6

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kohta "valtiollisten ja kunnallisten elinten perustehtävät" ei vastaa ei vastaa valtakunnallista ops:in perusteita- näitä asioita käsiitellään yläkoulun kurssissa. Voi olla, että tässä ei tarkoiteta samanlaista käsittelyä kuin yläkoulussa, mutta juuri tämä sanamuoto antaa harhaanjohtavan kuvan. Sama juttu on kohdassa "vaalit ja äänestäminen". Opsin perusteissa tarkoitetaan, että voidaan harjoitella äänestämistä (toivottavasti asioissa, joissa voi poikeasti vaikuttaa johonkin), mutta ei suinkaan valtiollisia vaaleja. Tässä riittää oikaisuksi tarkempi formulointi. Rainaamista ei tarvitse ala-asteella käsitellä. "Oman talouden hallinnan" voisi muotoilla paremiin, sillä se jo aika laaja juttu. Opsin tekijöiden täytyy tutstua hyvin siihen, mitä yläkoulussa opetetaanja ja miettiä tarkkaan,mitä asioita kannattaa alkaa pureskella jko alakoulussa. Harjoitellaan ja tutustutaan ovat ops-perusteissa käytettyjä termejä. Aino
anonymous   (17.08.2015 16:16)
  Reply

Petrin kommentit:
- demokratian vaikuttamiskeinot koulussa, kunnassa, Suomessa,
- työnteko ja yrittäjyys raha ja säästäminen, sosiaalinen media
- opetusta voidaan sitoa paljon koulun toimintakulttuuriin
Petri_Haa   (24.04.2014 20:44)
  Reply