This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Matematiikka luokilla 3-6

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Petrin kommentit:
- matematiikan opetuksessa korostui systemaattisuusi, konkretia ja toiminnallisuus
- yksin ja ryhmässä opiskeleminen
- voisiko opettaa ilman kirjaa malleilla, muulla materiaalilla ja välineillä
-lahjakkaiden oppilaiden tukeminen
- palautteen antaminen myös opettajalle
- olemme aina keskuselleet siitä milloin kertotaulut tulee osata, joten muistetaan kirjata se johonkin
Petri_Haa   (24.04.2014 20:36)
  Reply