This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Muutosajatuksia

Minkä pitää muuttua?

Mikä muuttuu joka tapauksessa?

Mikä ei saa muuttua?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Vääksyn koulu on pohtinut 18.3.2014 seuraavia asioita:
MIkä pitää muuttua?
- työtavat
- käytöstavat
- asioiden arvostaminen, huolehtiminen
- toisen huomioinen
- kiireen tuntu
- osittain arviointi
MIkä muuttuu joka tapauksessa?
- tekniikka kehittyy
- sähköiset materiaalit
- tiedon hakeminen, kriittinen arviointi medialukutaito
- oppimis- ja opetustekniikat
MIkä ei saa muuttua?
- kirjoitustaito
- lukeminen ja kaunokirjallisuus
- asioiden ulkoa opettelu
- sosiaalinen kontakti
- käden koordinaatio (käsi-silmä)
- auktoriteetti opettajalla
-
Petri_Haa   (22.04.2014 06:54)
  Reply

VYK:n opettajainkokouksen 10.4.2014 pohdintoja:
Minkä pitää muuttua?
- motivaatio takaisin
- koulun rooli sosiaalisten taitojen kehittäjänä korostuu
- perusopiskelutekniikat haltuun ajoissa
- sähköiset välineet luontevaksi osaksi opetusta
- vastuuseen kasvaminen
- pedagogiikka
- toiminnallisuutta lisää oppitunneille
- toisen kunnioittaminen lisääntyy
- hyvät tavat arkeen
- sähköinen koulu sähköistyvässä yhteiskunnassa
- otetaan enemmän huomioon muutoksissa ne henkilöt, joita se koskee
- tiedetään kuka johtaa koulua
- tervehtimiskulttuuri tutummaksi

Mikä muuttuu joka tapauksessa?
- koulujen yhdistyessä (yhtenäiskoulu) tulee lisää henkilökuntaa
- tekniikkaa tulee lisää
- oppiainesisällöt ja painotukset muuttuvat
- erityisopetuksen rooli muuttuu
- resurssit pienenee
- yhtenäiskoulu alkaa
- yhteistyö useampien tahojen kanssa
- oppilashuollon työntekijöiden paikka (uusi rakennus)
- liikkuminen eri koulumuotojen välillä
- monikulttuurisuus lisääntyy
- ilmastonmuutos
- koulu sähköisen tiedon äärellä, haasteita
- ryhmässä olemisen harjoittelu

Mikä ei saa muuttua?
- vuorovaikutus, kohtaaminen arjessa
- korkeatasoista aineenopettajakoulutusta ja sen arvostusta ylläpidettävä
- erityisoppilaiden tuki on säilytettävä
- hyvä yhteishenki ei saa hävitä
- ilmailulinja säilyy
- pienen koulun vahvuudet
- opettajan työn itsenäisyys
- koulu kouluna (pääsääntöisesti lähiopetus)
- moraali ei saa hävitä
- ei saa unohtaa keskeistä tehtävää
- tyhypäivät
- leipä aamupalaverista :)
Pilkku   (10.04.2014 20:13)
  Reply