This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Käsityö luokilla 3-6

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Petrin kommentit:
- tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman työn arviointi
- erilaiset materiaalit
- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen suunnittelutyössä
(erilaiset puulajit, metallit, muovit, kuidut, langat, kankaat
- Teknistä ja tekstiilityötä kaikille, ymmärsinkö oikein
Petri_Haa   (24.04.2014 20:48)
  Reply