This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK

Ajatuksia yläkoulun valinnaisuudesta

Yläkoulun ja lukion henkilökunnan ajatuksia valinnaisuudesta yläkoulussa voi kirjata kommenttiruutuihin. Laita kommenttiruutuun ensin ryhmän numero, kiitos! (Halutessanne ryhmän jäsenten nimet)

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Käsityö oppiaineena tulee muuttumaan niin sisällöllisesti kuin toiminnallisesti. Päälimmäisenä ajatuksena siirtyminen monimateriaalisuuteen, mikä oppilaan näkökulmasta laajentaa opiskeltavien ja omaksuttavien tekniikoiden määrää mutta varmasti myös vähentää osaamista yksittäisissä tekniikoissa. Mielestäni oppilaalle olisi hyvä taata mahdollisuus syventää osaamistaan itselleen mielekkäillä osa-alueilla. Taito- ja taideainevalinnaisissa käsitöitä on oltava tarjolla vielä monimateriaalisena oppiaineena (sisältäen siis nykyisen teknisen ja tekstiilin oppiainesisältöjä). Pidän tärkenä tajota oppilaille mahdollisuutta syventää osaamistaan itse valitsemilla osa-alueilla joko valinnaisen käsityön lisänä tai ainoana käsityön valintana. Tämä tukisi myös ammatilliselle puolelle siirtyvien ammatillista osaamista mutta myös oppilaan mahdollisuutta syventyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Käytännössä tarkoitan sitä, että valinnaisaineissa olisi tarjolla erilliset valinnaisaineet : metallityö/puutyö/vaateompelu/sisustus/neulonta tms. (Sari P)
anonymous   (14.10.2015 14:50)
  Reply

Oppiainerajat ylittävät valinnaisaineet voisivat myös hyödyntää useampia opettajia eri kurssin vaiheissa
anonymous   (07.10.2015 15:36)
  Reply

2.- Keskiasteen valintoihin vaikuttavat asiat pitää tietää ennen päätöksentekoa.
- Onko pakko valita kahdeksi vuodeksi kerralla? (päättönumeron saa kun on opiskellut kaksi vuotta)
- Opinto-ohjaukseen työkalu, minkä avulla voisi miettiä mitä valitsee, että saa itselleen sopivan aineen.
- Tarjolla pitää olla myös käsitöissä mahdollisuus valita joko tekstiiliä tai teknistä (puu/metalli ominaan)
- Teoreettisesti painottuneille oppilaille valinnaisaineiden palkitus tulee olemaan vastenmielinen
anonymous   (07.10.2015 15:30)
  Reply

Opettajille tulisi tarjota oman alan täydennyskoulutusta, jotta oikeasti tietää, mitä jatko-opinnot ja työelämä nykyään tarjoaa.
anonymous   (07.10.2015 15:30)
  Reply

Ryhmä 7.
Ideointia uusiksi valinnaisaineiksi:
Valinnaisaineissa voisi miettiä oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia. Tiedostamme, että tällaisen valinnaisen rakentaminen on haastavaa suunnittelun, palkkauksen ja lukujärjestyksen kannalta.
Yrittäjyys (luovuus, markkinointi, kirjanpito, yhteiskunnan sääntöjen mukaan toimiminen)
Tiede ja teknologia
Monikulttuurisuus
Vieraiden kielten tarjonta on pidettävä ennallaan!!!
anonymous   (07.10.2015 15:28)
  Reply

RYHMÄ 1
- huoli "perinteisistä" valinnaisaineista--- ei liikaa valinnaisainevaihtoehtoja
- voisiko joku/jotkut valinnaisaineet arvioida vain sanallisesti?
- "perinteiset" pitkät valinnaisaineet tulisi säilyttää
VILLIT IDEAT:
- valinnaisliikuntaa: urheilu (huippu-urheiluun tähtävä lyhytvalintainen kurssi)
- oppimisen taidot lyhytvalinnaiseksi
- kurssisällön uudistamista musiikissa esimerkiksi teknogian hyödyntäminen, studiotyöskentely
anonymous   (07.10.2015 15:28)
  Reply

ryhmä 4

Joihinkin valinnaisaineisiin sopii useammin viikossa ja lyhyemmän aikaan esim. kielet ja "aivojumppaa ja elämänhallintaa" (2x1h)
anonymous   (07.10.2015 15:28)
  Reply

5
- Miten saataisiin oppilaat valitsemaan itseä oikeasti kiinnostava valinnaisaine.

- Voiko valinnaisia eriyttää siten, että ne voisi hyödyntää lukiopiskelussa? Voisiko valintoja tehdä 9-luokan alussa ja suoritetut kurssit hyödyttäisi lukio-opiskelua.
anonymous   (07.10.2015 15:27)
  Reply

8. Mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Arkielämän taitoja, oikeita tietoteknisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja...
anonymous   (07.10.2015 15:25)
  Reply

Ryhmä 3
Löytyisikö eri oppiaineita yhdistäviä valinnaisaineita?
Aktiivista ajattelua edistäviä...
"Median /uutisten / sanomalehden ymmärtämiskurssi", jossa olisi yhdistettynä esim. vierasta kieltä, matematiikan taulukkoja jne. Kuka opettaisi?
anonymous   (07.10.2015 15:25)
  Reply

@anonyymi 6. Lisäys edelliseen: ruotsia olisi kahdeksannella ja yhdeksännellä.
anonymous   (07.10.2015 15:17)
  Reply

6. Ruotsin kieli lisätään yhdeksäsluokkalaisille valinnaispalkkiin. Arvioidaan sanallisesti.
anonymous   (07.10.2015 15:14)
  Reply