This is a free Purot.net wiki
Pages

Changes


Show: |   
11.02.2016
  Etusivu edited Pilkku 11.02.2016 14:09
09.02.2016
  Etusivu edited Pilkku 09.02.2016 21:52
  Etusivu @anonyymi Erittäin tärkeää. Olemme koulussa pohtineet paljon, mm. millä menetelmällisillä keinoilla rohkaisemme omatoimisuuteen, ja tarkoituksena on, (more...) anonymous 09.02.2016 21:40
04.02.2016
  Etusivu Olisi hyvä jos opiskelijan itseohjautuvuutta kehitettäisiin jollain, vaikka valinnaiskurssilla. Peruskoulun jälkeisessä opetuksessa, ainakin ammatilli (more...) anonymous 04.02.2016 10:35
14.10.2015
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK Käsityö oppiaineena tulee muuttumaan niin sisällöllisesti kuin toiminnallisesti. Päälimmäisenä ajatuksena siirtyminen monimateriaalisuuteen, mikä oppi (more...) anonymous 14.10.2015 14:50
07.10.2015
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK Oppiainerajat ylittävät valinnaisaineet voisivat myös hyödyntää useampia opettajia eri kurssin vaiheissa anonymous 07.10.2015 15:36
  Arviointi 7.10.2015 VYK r2: 1. Sanallinen arviointi seiskalla Taide- ja taitoaineet, joissa eteneminen on kokonaisvaltaista, voi sanallinen arviointi antaa lisäarvoa numero (more...) anonymous 07.10.2015 15:31
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK 2.- Keskiasteen valintoihin vaikuttavat asiat pitää tietää ennen päätöksentekoa. - Onko pakko valita kahdeksi vuodeksi kerralla? (päättönumeron saa k (more...) anonymous 07.10.2015 15:30
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK Opettajille tulisi tarjota oman alan täydennyskoulutusta, jotta oikeasti tietää, mitä jatko-opinnot ja työelämä nykyään tarjoaa. anonymous 07.10.2015 15:30
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK Ryhmä 7. Ideointia uusiksi valinnaisaineiksi: Valinnaisaineissa voisi miettiä oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia. Tiedostamme, että tällaisen vali (more...) anonymous 07.10.2015 15:28
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK RYHMÄ 1 - huoli "perinteisistä" valinnaisaineista--- ei liikaa valinnaisainevaihtoehtoja - voisiko joku/jotkut valinnaisaineet arvioida vain sanallise (more...) anonymous 07.10.2015 15:28
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK ryhmä 4 Joihinkin valinnaisaineisiin sopii useammin viikossa ja lyhyemmän aikaan esim. kielet ja "aivojumppaa ja elämänhallintaa" (2x1h) anonymous 07.10.2015 15:28
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK 5 - Miten saataisiin oppilaat valitsemaan itseä oikeasti kiinnostava valinnaisaine. - Voiko valinnaisia eriyttää siten, että ne voisi hyödyntää lukio (more...) anonymous 07.10.2015 15:27
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK 8. Mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Arkielämän taitoja, oikeita tietoteknisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja... anonymous 07.10.2015 15:25
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK Ryhmä 3 Löytyisikö eri oppiaineita yhdistäviä valinnaisaineita? Aktiivista ajattelua edistäviä... "Median /uutisten / sanomalehden ymmärtämiskurssi", (more...) anonymous 07.10.2015 15:25
  Arviointi 7.10.2015 VYK Nimetön leguaani: 2. Hyvä ja toimiva vuorovaikutus oppilaan ja opettajan kesken (kaikkea ei tarvitse kirjata monin eri sanoin). Oppilaan ohjaaminen (more...) anonymous 07.10.2015 15:25
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK @anonyymi 6. Lisäys edelliseen: ruotsia olisi kahdeksannella ja yhdeksännellä. anonymous 07.10.2015 15:17
  Arviointi 7.10.2015 VYK Ryhmä 8: 1. Sanallinen arviointi voisi olla hyväkin idea, kunhan jonkinlainen pohjakriteeristö on olemassa. Ainoastaan sanallinen arviointi ei ole mie (more...) anonymous 07.10.2015 15:15
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK 6. Ruotsin kieli lisätään yhdeksäsluokkalaisille valinnaispalkkiin. Arvioidaan sanallisesti. anonymous 07.10.2015 15:14
  Arviointi 7.10.2015 VYK Ryhmä 7 Kysymys 1 Vastaan: Kirjallinen arviointi on työläs ja sanamuodoissa pitää olla tarkkana. Puolesta: sanallisella arvioinnilla voi säästää opp (more...) anonymous 07.10.2015 15:14
  Arviointi 7.10.2015 VYK RYHMÄ 1 - sanallinen arviointi tukee numeroarviointia (antaa oppilaalle tietoa siitä, mitä tämä arvosana tarkoittaa esimerkiksi jos saan arvosanan 7, (more...) anonymous 07.10.2015 15:12
  Arviointi 7.10.2015 VYK 6. Sopia yhdessä arvioinnin kriteerit heti kurssin alussa anonymous 07.10.2015 15:11
  Arviointi 7.10.2015 VYK Ryhmä numero 4 1. Opettaja antaa sanallista arviointia jokapäiväisessä työskentelyssä oppitunneilla. Lisäksi positiivista arviointia tulee antaa riit (more...) anonymous 07.10.2015 15:11
  Arviointi 7.10.2015 VYK edited Pilkku 07.10.2015 15:11
  Arviointi 7.10.2015 VYK 5 - Arviointi on sivistynyttä arvailua. - Voisiko jatkuva arvointia olla jatkuvaa palautetta ja arvostusta? - Oppilas on kuin siemen, joka jo jos (more...) anonymous 07.10.2015 15:09
  Arviointi 7.10.2015 VYK 6. Tulisi löytää itselle sopiva tapa arvioida ja alkaa kehittämään sitä hiljalleen tototun tavan lisänä Esim. Lista tehdyistä matematiikan tehtävistä (more...) anonymous 07.10.2015 15:09
  Arviointi 7.10.2015 VYK Ryhmä 3 kohta 1: Riippuu paljon luokasta. Oppilaita on paljon, vie aikaa, koska sanallisen arvion pitäisi olla suullista ja henkilökohtaista. Sanallin (more...) anonymous 07.10.2015 15:07
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK edited Pilkku 07.10.2015 14:12
  Valinnaisaineet yläkoulussa 7.10.2015 VYK added Pilkku 07.10.2015 14:10
06.10.2015
  Arviointi 7.10.2015 VYK edited Pilkku 06.10.2015 18:32
1 2 3 4 5 ... Last >>

Discuss & brainstorm