This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Vieraat kielet luokilla 3-6

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@Petri_Haa Kulttuurinen aines on oppikirjojen sisällöissä huomioitu jo nykyisellään hyvin. Aiempaa selvempänä tavoitteena on ehkä oppilaan oman kulttuuri-identiteetin luominen ja myönteisen suhtautumisen kasvattaminen suhteessa toisiin kulttuureihin.
anonymous   (13.05.2014 13:16)
  Reply

Marja-Liisan ja Mikaelan huomioita edellisten kommenttien lisäksi:
Kielenopiskelussa tavoitteena on luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa painotetaan oppilaan vastuullista ja toisia rohkaisevaa osallistumista, kannustavaa yhdessä oppimista ja omien vahvuuksien löytämistä. Arvioinnissa huomioidaan kaikki kielitaidon osa-alueet ja aikaisempaa enemmän oppilaan suhtautuminen omaan ja toisten opiskeluun, kielisalkkutyöskentely ja mm ääntäminen. Arviointikriteerit ovat siis monipuolisempia. Oppilaan itsearviointi, palautteen antaminen ja -vastaanottaminen osana opiskelua lisääntyy.
anonymous   (13.05.2014 13:04)
  Reply

Petrin kommentit:
- tukisanasto, pari ja pienryhmätyösketelyä paljon
- ruotsia ja englantia puhutaan koulussa aina kun se on mahdollista, joten ollsi tärkeää kirjata nuo hetket
- yllätyin, että molemmissa kielissä painotettiin kulttuuriin tutustumista niin paljon
Petri_Haa   (24.04.2014 20:34)
  Reply